9.třída v Informačním a poradenském středisku Pracovního úřadu v Uherském Hradišti 29.9.2021


   9.třída navštívila ve středu 29.9. 2021 Informační a poradenské centrum na Pracovním úřadě v Uherském Hradišti, kde se formou besedy seznámili s možnostmi studia po ukončení základní školy, s jednotlivými typy středních škol a s uplatněním po jejich absolvování. Poznali jednotlivé profese a jejich pracovní náplně. Vyzkoušeli si test zájmů a předpokladů, jehož výsledkem byl seznam nejvhodnějších povolání. Dostali možnost se na cokoliv ptát nebo si domluvit individuální konzultaci i s rodiči.

 Věříme, že tato návštěva pro ně byla dalším krůčkem v důležitém rozhodování  a současně jim přejeme, aby byla nejen první, ale i poslední návštěvou pracovního úřadu.


                                                                                                                                                        Mgr. Jandásková Vlasta