Ranní družina

Vážení rodiče,

ve školním roce 2021/2022 bude opět ve spolupráci s obcí Babice zřízená ranní družina (dětský klub), který zajistí péči o děti 1. stupně v době před začátkem vyučování od 6:30 do 8:00. Dětský klub bude fungovat v prostorách školní družiny od čtvrtka 2. 9. 2021. Podmínkou účasti je negativní test na covid, rodiče toto doloží čestným prohlášením.

Pro zařazení dítěte do ranní družiny (dětského klubu) je nutné odevzdat na obecní úřad v Babicích nejpozději 2 pracovní dny před začátkem docházky dítěte:

  • přihlášku
  • potvrzení o postavení na trhu práce – oba rodiče
  • monitorovací list podpořené osoby

Potvrzení o zaměstnání musí být platné po celou dobu, kdy vaše dítě dochází do ranní družiny. Potvrzení o zaměstnání nemusíte dokládat, pokud pokud se dítě účastnilo v r. 2021 tábora „V záři reflektorů“.

Přihláška, formuláře na potvrzení o zaměstnání a monitorovací list jsou ke stažení na webu http://www.babice.eu/skolstvi/detsky-klub-a-privesnicke-tabory .

V případě nejasností kontaktujte místostarostku obce Miroslavu Maňáskovou, email: mistostarosta@babice.eu, tel. 723 556 432.