Vydávání vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Školní rok 2019/2020 bude ukončen v úterý 30.6.2020 vydáváním vysvědčení. Žáci všech tříd se dostaví do budovy školy od 7:45 do 7:55 hodin. Po přezutí v šatnách přejdou do svých tříd (s rouškami). V 8:00 zahájí slavnostní ukončení školního roku projev pana ředitele ve školním rozhlase a poté bude následovat samotné předávání vysvědčení třídními vyučujícími s předpokládanou délkou trvání 30 minut. Žáci 9.třídy se po projevu pana ředitele přemístí se svou třídní učitelkou do budovy Obecního úřadu Babice, kde převezmou závěrečné vysvědčení za přítomnosti starostky obce.

Pozor!

Pro vysvědčení si mohou přijít i žáci, kteří doposud nenastoupili k prezenční výuce do školy. Podmínkou je však pro ně přinesení vyplněného „Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.  

Všichni žáci školy mají dne 30.6.2020 odhlášen oběd ve školní jídelně.

Žáci, kteří si nebudou moci vysvědčení dne 30.6.2020 převzít, mají možnost si ho vyzvednout v těchto náhradních termínech: čtvrtek 9.7.2020, pondělí 10.8. 2020 vždy v době od 8:00 do 11:00 hodin.