Exkurze žáků šestých tříd v Muzeu Babic

Žáci se seznamují s životem svých předků

V rámci výuky občanské výchovy a dějepisu navštívili žáci 6.A a 6.B expozice místního muzea, aby se seznámili se životem svých předků na začátku 20.století, aby obdivovali krásu a rozmanitost místních krojů a aby si prohlédli různé artefakty spojené s mysliveckou i pytláckou  minulostí naší vesnice. Prohlídku celého areálu Mýtinky završili na selském dvoře, ve stodole a nakonec i v „humně“, kde neunikly jejich pozornosti voliéry s odchovy bažantů a křepelek. Ve všech prostorách Muzea Babice byl žákům erudovaným průvodcem pan Miloslav Maňásek, kterému patří naše veliké poděkování.

                                                                                                                                                                                        R. Poštulka a J. Škrabalová