Aktuální upozornění

Nošení roušek

Od 10.9.2020 je zavedena povinnost nošení roušek ve všech veřejných budovách v ČR. Žáci si proto musí do školy nosit denně minimálně dvě roušky a sáček na odkládání použitých roušek. Děkujeme, že jste ohleduplní a svým zodpovědným chováním chráníte sebe i druhé.