Karanténa pro žáky V. třídy

Vážení rodiče, ve středu 08. 12. 2021 vyhlásila KHS Zlínského kraje karanténu pro žáky V. třídy naší školy z důvodu rizikového kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění Covid-19, tj. přítomnost SARS-CoV-2.  Karanténa se týká těch žáků uvedené třídy, kteří byli ve škole 3. 12. 2021, nejsou očkovaní či neprodělali v posledních 180 dnech Covid-19. Tato karanténa se nevztahuje na rodinné příslušníky žáků. Prosím, očekávejte doručení sms zprávy s odkazem na sebetrasovací formulář. Pokud se rozhodnete tuto možnost nevyužít, tak Vás bude ohledně karantény telefonicky kontaktovat trasovací centrum hygienické stanice. Již dnes (ve středu 8. 12. 2021) je však nutné zajistit, aby Vaše dítě zůstalo doma.

Karanténa může být ukončena následujícím způsobem:

- po minimálně 7 dnech v případě negativního výsledku testu, který Vaše dítě absolvovalo 5.-7. den od posledního kontaktu a pokud nemá zdravotní potíže (to znamená nástup do školy nejdříve v pondělí 13. 12. 2021),

- po 14 dnech v případě, že Vaše dítě neabsolvovalo PCR test. Na základě posledního rizikového kontaktu končí karanténa pro žáky, kteří neabsolvují test, 17. 12. 2021 (včetně). 

Žáci V. třídy budou od čtvrtku 09. 12. 2021 vyučováni prostřednictvím online hodin. Konkrétní informace předá třídní učitelka zákonným zástupcům pomocí soukromých zpráv.

Mgr. Pavel Hubáček