Beseda s autorem komiksů

Žáci 5.-7.třídy se učí vymýšlet a kreslit komiksy

V úterý 22.10.2019 připravila místní knihovnice paní Iva Bičanová ve spolupráci se scenáristou a autorem komiksů panem Danielem Vydrou pro žáky 5.-7.třídy zajímavé besedy v malém sále Obecního úřadu  Babice. Žáci si nejprve vyslechli teoretické rady, jak postupovat při tvorbě komiksů, seznámili se s odbornými pojmy a dostali i návod na správnou posloupnost jednotlivých kroků při vymýšlení a následném grafickém zpracování. Zkusili si domyslet nabídnutý nedokončený komiks a nakonec ho pro své spolužáky i zdramatizovali a sehráli.