Nošení roušek ve škole

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky platí od pátku 18. 9. 2020 pro žáky 2. st. povinnost nosit roušky či respirátory ve všech prostorách školy, tedy i ve třídách při vyučování a o přestávkách, s výjimkou doby potřebné ke svačině a k občerstvení. Nejedná se o opatření příjemné, ale díky němu můžeme snížit pravděpodobnost nákazy a jejího šíření ve škole. Děkuji za pochopení.

Mgr. Pavel Hubáček, ředitel školy