Náhradní termíny k vyzvednutí vysvědčení

Pro žáky, kteří z různých důvodů nemohli převzít vysvědčení, jsou stanoveny dva termíny k jeho vyzvednutí. Pondělí 11. 07. 2022 a středa 10. 08. 2022  vždy v době od 8:00 do 11:00 hodin.

Žáci, kteří dosud neodevzdali učebnice, je přinesou na začátku školního roku 2022/2023 po dohodě s třídním vyučujícím.

Mgr. Pavel Hubáček