Tenkrát před třiceti lety

Návštěva bývalých žáků školy

Je třicet let v lidském životě dlouhá doba? Nebo je to vlastně jen "chvilka"? Stejnou otázku si mohli v sobotu 20. 5. 2023 položit všichni absolventi naší školy, kteří opustili její pomyslné brány právě před oněmi  třiceti lety. Někteří se školou kontakt nepřerušili (pravidelně sem přicházejí např. na třídní schůzky, neboť školu dnes navštěvují jejich děti), jiní se vrátili opravdu poprvé. Při procházení jednotlivých tříd se jim vracely vzpomínky na vyučující, spolužáky i veselé zážitky, kterých bylo mnoho. Při odchodu zhodnotili svou návštěvu následovně: „Dnešní děti mají ve škole daleko lepší materiální vybavení (počítače, notebooky, tablety, interaktivní tabule) i více možností, ale . . .  Jsme rádi, že jsme svá školní léta prožili tak, jak jsme je prožili." Kéž by tak o své docházce do školy ( a to i s mnohaletým odstupem) mluvili všichni.