Vybavení dílen ve škole

Základní škola Babice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se v tomto školním roce zapojila do programu MaS05-19 PODPORA VYBAVENÍ DÍLEN V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH, schváleného Radou Zlínského kraje v rámci realizace projektu: „Podpora manuální zručnosti žáků“, který byl spolufinancován formou neinvestiční dotace z  Fondu Zlínského kraje.

Celkové způsobilé výdaje činily 76 187,Kč. Příspěvek z Fondu Zlínského kraje dosáhl výše 51 000,- Kč a částka příspěvku školy byla 25 187,- Kč.

Za uvedené prostředky bylo zakoupeno 10 sad pracovního nářadí, které budou žáci používat v hodinách praktických činností. Došlo tedy k rozšíření možnosti využívání školních dílen, jež v předcházejících letech prošly kompletní rekonstrukcí zahrnující vybudování nové učebny a její vybavení deseti žákovskými pracovišti.

Věříme, že se i díky nově pořízenému nářadí podaří zlepšit úroveň manuálních pracovních dovedností žáků.

Mgr. Pavel Hubáček