Výuka na dopravním hřišti

V pondělí 24.10. probíhala naše výuka zcela netradičně na dopravním hřišti v Uherském Hradišti. Po krátkém opakování dopravních předpisů na silničních komunikacích jsme si zkusili nejprve jízdu zručnosti na kolech. Všichni jsme ji bravurně zvládli, jízda na kole  podle pravidel již byla poněkud složitější. 

Některým se podařilo vjet na kruhový objezd do protisměru, jiní přehlédli červenou na semaforu nebo nedbali na výstražné znamení na vlakovém přejezdu. Nakonec jsme vše zvládli a už se těšíme na jaro, kdy se  budeme snažit o získání průkazu cyklisty. 

Všechny žáky chválím za pěkné chování během celého dne.                                Mgr. Marta Gablasová