Beseda v knihovně

5. 10. 2022 žáci 3. třídy navštívili knihovnu v Babicích. Na této besedě se žáci seznámili s řadou oblíbených knih a se systémem řazení knih v knihovně. Díky unikátnímu výkladu knihovnice se žáci objevili na mnoha okouzlujících místech, které jim byli zprostředkovány pomocí čtených příběhů. Žáci byli aktivní a zapojovali se do diskuze. Nejvíce žáky zaujala kniha s názvem Jezevec Chrujda, která je spolu s výborným výkladem oslnila. Závěrem této besedy bylo pozvání na další setkání, či přihlášení do knihovny. Této příležitosti žáci s nadšením využili a již druhý den byli registrováni jako čtenáři.

Mgr. Adéla Soukupová