Školní stravování

Upozornění

Od 1.9.2020 přechází školní jídelna na nový systém úhrady a objednávání stravného.  Strávník je povinen předem zaplatit za objednanou stravu převodem na číslo účtu školní jídelny. Objednávání a odhlašování stravy bude přes portál www.strava.cz . Objednání obědů  umožní portál jen do výše předplaceného stravného.  Pokud nebude na kontě strávníka dostatečná částka peněz, systém obědy nepřihlásí. Při úhradě  stravného je nutné uvést variabilní  symbol strávníka.

Účet č. :  588 652 7399/ 0800       

                                                                                                                           Olga Petrášková

                                                                                                                       vedoucí školní jídelny