Jídelna

Změna cen stravného od 01. 09. 2021

Na základě novelizace Vyhlášky 107/2005 o školním stravování ve znění pozdějších předpisů byly s účinností od 01. 09. 2021 změněny finanční limity pro nákup potravin ve školním stravování. Z tohoto důvodu dochází od 01. 04. 2022 ke změně cen obědů ve školní jídelně.

Nové ceny:

Strávníci 7 - 10 let           26,- Kč

Strávníci  11 - 14 let       28,- Kč

Strávníci 15 let                29,- Kč

Zaměstnanci                    33,- Kč

Cizí strávníci                    70,- Kč 


Vedoucí stravování: Olga Petrášková, tel: 572 585 066, e-mail: jidelnababice@seznam.cz


UPOZORNĚNÍ: Žádám rodiče, aby neomlouvali žáky posíláním SMS na pevnou linku školní jídelny!!!

Přihlašování a odhlašování obědů přes internet www.strava.cz

  • výběr jídelny: 6464
  • uživatel:  jmenoprijmeni
  • heslo: evidenční číslo

Jídelní lístek najdete rovněž na stránkách www.strava.cz

Upozornění

Od 1.9.2020 přechází školní jídelna na nový systém úhrady a objednávání stravného.  Strávník je povinen předem zaplatit za objednanou stravu převodem na číslo účtu školní jídelny. Objednávání a odhlašování stravy bude přes portál www.strava.cz .   Objednání obědů  umožní portál jen do výše předplaceného stravného.  Pokud nebude na kontě strávníka dostatečná částka peněz, systém obědy nepřihlásí. Při úhradě  stravného je nutné uvést variabilní  symbol strávníka.

Účet č. :  588 652 7399/ 0800   

                                                                                                                        Olga Petrášková

                                                                                                                    vedoucí školní jídelny​​​