Jídelna

Změna cen stravného od 01. 02. 2023

Z důvodu vzrůstajících cen potravin a energií jsme nuceni s účinností od 01. 02. 2023 navýšit cenu školních obědů. 

Nové ceny:

Děti MŠ 3 - 6 let                    47,- Kč

Děti MŠ       7 let                    50,- Kč

Strávníci ZŠ 7 - 10 let           31,- Kč

Strávníci  ZŠ 11 - 14 let       33,- Kč

Strávníci ZŠ 15 let                34,- Kč

Zaměstnanci                         38,- Kč

Cizí strávníci                         75,- Kč 


Vedoucí stravování: Olga Petrášková, tel: 572 585 066, e-mail: jidelnababice@seznam.cz


UPOZORNĚNÍ: Žádám rodiče, aby neomlouvali žáky posíláním SMS na pevnou linku školní jídelny!!!

Přihlašování a odhlašování obědů přes internet www.strava.cz

  • výběr jídelny: 6464
  • uživatel:  jmenoprijmeni
  • heslo: evidenční číslo

Jídelní lístek najdete rovněž na stránkách www.strava.cz

Upozornění

Od 1.9.2020 přechází školní jídelna na nový systém úhrady a objednávání stravného.  Strávník je povinen předem zaplatit za objednanou stravu převodem na číslo účtu školní jídelny. Objednávání a odhlašování stravy bude přes portál www.strava.cz .   Objednání obědů  umožní portál jen do výše předplaceného stravného.  Pokud nebude na kontě strávníka dostatečná částka peněz, systém obědy nepřihlásí. Při úhradě  stravného je nutné uvést variabilní  symbol strávníka.

Účet č. :  588 652 7399/ 0800   

                                                                                                                        Olga Petrášková

                                                                                                                    vedoucí školní jídelny​​​