Informace k předávání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Vzhledem k tomu že v současné době není možné předat vysvědčení žákům 3. - 8. ročníku běžným způsobem, budou zprávy o výsledcích vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 zaslány 28. 1. 2021 třídními učiteli elektronickou formou na adresu zákonného zástupce. Pokud by Vám tento den chybou techniky zpráva nedorazila, kontaktujte, prosím, přímo dotyčného třídního učitele.

Výpis vysvědčení v listinné podobě pak žáci obdrží nejpozději do tří dnů od svého návratu do školy.

Mgr. Pavel Hubáček