Školní kolo Pythagoriády

V listopadu letošního školního roku proběhlo  na naší škole školní kolo Pythagoriády, kterého se na II. stupni zúčastnili všechny ročníky, ale úspěšní  řešitelé se objevili pouze v 6. a 9. třídě. V 6. třídě to byla Kristýnka  Kočičková a v 9. třídě Vojta Grebík. Oba postoupili do okresního kola, které proběhne v prosinci online formou. Držíme jim pěsti a přejeme co nejlepší umístění.

Mgr. Jandásková Vlasta