Projektový týden s Cirkusem Happy kids

V týdnu od 03. do 07. 06. 2024 proběhne ve spolupráci se Základní školou v Huštěnovicích projektový týden s Cirkusem Happy kids. Zájemci ze strany žáků se budou v jeho průběhu snažit naučit cirkusovým dovednostem s různým zaměřením. Pravidelným trénováním se z nich stanou akrobati, žongléři, klauni, kouzelníci, fakíři,  provazochodci, cvičenci na visuté hrazdě nebo herci černého divadla. Svoje získané cirkusové mistrovství pak předvedou nejen svým spolužákům a rodičům, ale také veřejnosti ve dvou představeních ve čtvrtek a v pátek.