Loučení se školním rokem 2023/2024

Na společném shromáždění v sále školy jsme se všichni (žáci, vyučující, správní zaměstnanci i paní starostka) rozloučili s právě uplynulým školním rokem. Pan ředitel ho zhodnotil, pochválil celoroční práci většiny žáků a těm méně úspěšným alespoň popřál, aby se jim v příštím školním roce podařilo na výsledcích více zapracovat. Vyučující následně zvali na pódium žáky, kteří si za svou školní práci a dosažené úspěchy zasloužili pochvalu a odměnu (dostávali především pěkné knížky a za úspěchy v matematických soutěžích například praktické dárky do geometrie). Poté pan ředitel na pódium pozval novou paní ředitelku - Mgr. Štěpánku Gottwaldovou, která všechny krátce pozdravila. Následně s krátkým projevem vystoupila paní starostka Mgr. Martina Horňáková. V závěru svého projevu panu řediteli Mgr. Pavlu Hubáčkovi poděkovala za dvacetiletou poctivou práci na pozici ředitele školy, předala mu drobný dárek a vyjádřila své přesvědčení, že se i nadále s panem Mgr. Pavlem Hubáčkem bude v babické škole pravidelně potkávat. Deváťákům jsme popřáli vše dobré do jejich nové životní etapy - nástupu do středních škol a oni na oplátku shrnuli své devítileté působení v babické škole s grácií a vtipem. Poděkovali všem vyučujícím za trpělivost a pevné nervy. Na závěr se rozloučili společně zpívanou písní a pak už je čekal odchod na oficiální rozloučení, které probíhá každoročně v obřadní síni Obecního úřadu Babice. Školní rok 2023/2024 zdárně skončil, všichni se těšíme na zasloužené prázdniny a již teď víme, že 2. září 2024 nás čeká start do nového školního roku 2024/2025.