Nabídka kroužků

Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště Šikula nabízí pro tento školní rok žákům naší školy vedení kroužků keramiky a florbalu. Veškeré další informace včetně způsobu přihlašování jsou uvedeny v následujícím plakátu.