Beseda v knihovně

Dne 4. 6. 2024 navštívili žáci 4. třídy místní knihovnu v Babicích. Paní knihovnice nás přivítala a hned na úvod připravila pro žáky zajímavou aktivitu na orientaci v knihovně. Rozdala jim lístečky s názvy knih a krátkým popisem, které dětem měly pomoci k jejich nalezení v knihovně. Knihy byly vybrány tak, aby žáky zaujaly. Pro kluky tu byly knížky o fotbale, pro holky příběhy s dívčí tématikou a pro všechny společně knihy s tématem fantazie. Po nalezení knih paní knihovnice o každé z nich promluvila a žáci přečetli krátký úryvek. Dále následovalo čtení oblíbeného příběhu o Jezevci Chrujdovi, kterého již od třetí třídy mají v oblibě. Na závěr dostali žáci úkol: najít knihy s určitým kritériem, jako třeba knihu, která má v názvu číslovku, vlastní jméno nebo zájmeno. Tak si procvičili nejen čtenářské dovednosti. Za aktivitu a snahu byli žáci pochváleni a odměněni malou sladkostí. Návštěva byla velmi úspěšná a děti si ji moc užily. Už teď se těšíme na další shledání.

Mgr. Adéla Soukupová