04. 04. 2023 - volno udělené ředitelem školy

V souladu s §24, odstavec 2, zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlásil ředitel ZŠ Babice na den 04. 04. 2023 (úterý) pro žáky a zaměstnance jeden den volna.

Důvodem je přerušení dodávky pitné vody v celé obci. Škola bude v tento den uzavřena.