27. 05. 2024 - Den volna udělený ředitelem školy

V souladu s §24, odstavec 2, zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlásil ředitel ZŠ Babice na den 27. 05. 2024 (pondělí) z provozních důvodů pro žáky a zaměstnance jeden den volna.

Důvodem je přerušení dodávky vody v celé budově. Škola bude v tento den uzavřena včetně školní jídelny a školní družiny.