Den dětí 2. 6. 2023 - Pohádkový běh

Dne 2. 6. 2023 si žáci 9. A  a 9. B připravili pro žáky I. stupně pohádkový běh, v rámci oslav Dne dětí. Děti si užily spoustu legrace při plnění nejrůznějších aktivit. Sluníčko nám přálo, tak jsme společně strávili dopoledne v prostředí naší školy. Poděkování patří nejen žákům devátých tříd, ale i jejich třídním učitelkám za skvělou atmosféru.