Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

6. 4. 2022

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 probíhal dne 6. 4. 2022 od 14 hodin. K zápisu se dostavily se svými rodiči děti z Babic, Kudlovic, Sušic a Hořic.

Přivítali je starší žáci v krojích a uváděli je do učeben 1. stupně, kde zápis probíhal. Pro budoucí prvňáčky byly připraveny úkoly, prověřující jejich samostatnost, orientaci, komunikaci, matematické schopnosti a pohybovou obratnost. Po splnění daných úkolů na děti čekaly sladkosti, omalovánky, papírová abeceda, rozvrhy hodin, pastelky, gumy, radostná srdíčka i záložky s beránky připomínající blížící se Velikonoce. Všechny děti se snažily uspět, aby mohly v září s aktovkou na zádech přijít do školy a sednout si do školních lavic.