Ranní hraní

Pro rodiče, kteří budou chtít využívat ranní hlídání dětí mladšího školního věku, bude od úterý 05. 09. 2023 v provozu služba s názvem Ranní hraní, v době od 6:30 do 8:00 hodin. 

Vyplněnou závaznou přihlášku předají vaše děti nebo vy osobně  třídní učitelce první školní den - v pondělí 04. 09. 20023.