Burza středních škol

  Ve čtvrtek  9.11. 2023 navštívili žáci devátého ročníku Burzu středních škol v Klubu kultury v Uherském Hradišti. Jako každoročně si prohlédli velmi pečlivě a profesionálně připravené stánky reprezentující všechny střední školy z našeho regionu a vybrané školy ze sousedních okresů. Studenti i učitelé  se jim ochotně věnovali, poradili a zodpověděli jejich otázky. Přehlídku zpestřil doprovodný program s módní přehlídkou a  ukázkami sebeobrany, tentokrát s možností si zkusit nějaký chmat, který by odvrátil případnou nebezpečnou situaci. V odpoledních hodinách měli  možnost společně se svými rodiči Burzu  ještě jednou navštívit a využít tak nabídku informací o středních školách v jeden den a na jednom   místě.

Mgr. Jandásková Vlasta, vých. poradce ZŠ Babice