Informace k provozu školy od pondělí 17.05. 2021

Na základě novelizovaného opatření MZ ČR dochází od 17. 05. k následující změně. Rotační výuka žáků 1. stupně se ruší a a žáci prvního stupně budou vyučováni prezenční formou ve škole. Druhý stupeň i nadále pokračuje v rotační výuce.  Testy budou probíhat u žáků 1. stupně jedenkrát týdně (vždy v pondělí) a u žáků stupně druhého dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek). Při venkovní výuce se nemusí nosit roušky v případě, že bude zajištěna vzdálenost mezi jednotlivými žáky 2 metry.