Podrobnosti k zápisu do 1. ročníku

Na základě "Opatření k zápisům do základních škol pro školní rok 2020/2021" vydaného MŠMT, proběhne na naší škole zápis do 1. ročníku 2. 4. 2020 následujícím způsobem. Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a uzavření základních škol, proběhne zápis distanční formou, to znamená bez přítomnosti dětí ve škole. Zákonný zástupce dítěte doručí škole vyplněný formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádosti o odklad povinné školní docházky jedním z následujících způsobů:

1.  do datové schránky školy (ID: kx6mjia),

2.  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem - nelze jen poslat prostý e-mail      (zsbabice@zsbabice.cz),

3.  poštou (Základní škola Babice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Babice 377, 687 03),

4.  osobním doručením (v době od 8.00 do 15.00 hodin) nebo vhozením do poštovní schránky umístěné u hlavního vstupu do školy

Vzhledem k mimořádné situaci je možné po telefonické domluvě žádosti doručit nejpozději do 9. 4. 2020.

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, kontaktujte na telefonním čísle 774 446 377 nebo prostřednictvím e-mailové adresy zsbabice@zsbabice.cz

Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem a třídní učitelkou.

Mgr. Pavel Hubáček, ředitel školy