10. 10. a 12. 10. 2023 dva dny volna udělené ředitelem školy

V souladu s §24, odstavec 2, zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlásil ředitel ZŠ Babice na dny 10. 10. 2023 (úterý) a 12. 10. 2023 (čtvrtek) pro žáky a zaměstnance dva dny volna.

Důvodem je přerušení dodávky elektrické energie v celé budově školy. Škola bude v tento den uzavřena.