Informace o uzavření školy během stávky v pondělí 27. 11. 2023

Vážení rodiče, z důvodu zapojení většiny zaměstnanců školy do stávky vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství na pondělí 27. 11. 2023, nejsem schopen zajistit provoz školy ani bezpečnost a ochranu zdraví žáků v tento den. Škola tedy zůstane kompletně uzavřena a provoz bude na jeden den přerušen. Do stávky se zapojí 26 z 29 zaměstnanců školy.

V případě dotazů na důvod stávky se obracejte na předsedkyni odborové organizace Mgr. Soňu Adamíkovou (adamikova@zsbabice.cz).

Mgr. Pavel Hubáček, ředitel školy