Vánoční dílničky na naší škole

Prosíme návštěvníky této akce, aby k parkování využívali betonovou plochu vedle fotbalového hřiště.