Dopravní hřiště

Dne 14. 5. 2024 navštívili žáci 4. třídy dopravní hřiště v Uherském Hradišti, kde si procvičili své cyklistické dovednosti a naučili se, jak bezpečně jezdit na kole v provozu.

Po příjezdu na dopravní hřiště jsme začali teoretickou částí. Žáci se usadili ve třídě a byli připraveni na první výzvu – teoretický test z dopravních předpisů. Test zahrnoval otázky o základních pravidlech silničního provozu, dopravní značky a správné chování na silnici.

Po úspěšném zvládnutí teoretického testu jsme se přesunuli na praktickou část. Na kolech a s ochrannými přilbami si vyzkoušeli různé dopravní situace – od správného rozhlížení, používání rukou při signalizaci odbočení až po náročné křižovatky či kruhový objezd pod dohledem instruktora. Všichni se pohybovali s jistotou a prokázali, že jsou připraveni na reálný provoz.

Na závěr dne přišla ta nejočekávanější chvíle – předání průkazů cyklisty. Všichni žáci úspěšně složili jak teoretický, tak praktický test a stali se hrdými držiteli svého prvního dopravního průkazu.

Jako jejich paní učitelka chci pochválit všechny žáky. Prokázali jste nejen skvělé znalosti, ale i zodpovědnost a odvahu při praktické jízdě. Tento úspěch by ovšem nebyl možný bez podpory rodičů, kteří s dětmi ve volných chvílích pilně procvičovali jízdu na kole.

Mgr. Adéla Soukupová