Besedy o EU

Besedy pro žáky 5., 6. a 8. třídy o Evropské unii

Ve čtvrtek 13. dubna měli žáci 5., 6. a 8. třídy jedinečnou možnost. Setkali se s babickou rodačkou Petrou Guarino (rozenou Gablasovou), která již mnoho let pracuje pro Evropskou unii, a to v samotném srdci této organizace – v Bruselu. Její povídání o historii i současnosti, o fungování a strukturách EU – to vše bylo velice zajímavé. Připravila si pro žáky také pěknou obrazovou prezentaci. Nakonec všechny účastníky besed obdarovala drobnými dárky a propagačními materiály se symbolikou EU. Pro žáky byly tyto besedy rozhodně zpestřením, neboť o Evropské unii se učí v hodinách dějepisu a občanské výchovy a nyní měli možnost své znalosti uplatnit a hlavně doplnit. Někteří kladli i docela zajímavé dotazy. Zároveň si mohli na příkladu paní Guarino uvědomit, že vlastní pílí, snahou a dobrou znalostí cizích jazyků se ve svém budoucím profesním životě mohou sami dostat na nějakou pracovní pozici v rámci Evropské unie.