Letové ukázky dravců

Draví ptáci zblízka

Obecně prospěšná společnost Seiferos, která si dala za cíl seznamovat širokou veřejnost s rozličnými druhy dravých ptáků, ale také péči o handicapované sovy a dravce, přijela v úterý 18. října na babické hřiště, aby našim žákům (pozvání však přijali i žáci ze spytihněvské školy a děti z babické mateřské školy) předvedla krásu a eleganci svých svěřenců. Mohli jsme si prohlédnout několik desítek nádherných opeřenců. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o jejich způsobu života, rychlosti a obratnosti letu, o nejoblíbenější kořisti a na závěr jsme se mohli o jejich letových dovednostech přesvědčit na vlastní oči. Navíc jsme si pohladili výra velkého a nejodvážnější z nás dokonce dravce drželi na ruce a vysílali je na letové ukázky. Celá akce se velmi vydařila, slunečné počasí jen dotvořilo příjemnou kulisu a my všichni jsme si odnesli nejen pěkné zážitky, ale také rady, jak postupovat, kdybychom nalezli zraněného dravce v přírodě.