Naše matematické úspěchy


Blíží se konec školního roku a s ním i bilancování toho, co se nám v jeho průběhu povedlo. Matematika je těžký předmět, ale i v něm se žáci naší školy účastní hned několika soutěží.

Jednou z nejnáročnějších je určitě Matematická olympiáda, která je určena pro žáky 6.-9. ročníku. Školního kola, které žáci řeší samostatně doma, se pravidelně účastní jen pár žáků , ale i mezi nimi se letos našla žákyně, která ho nejenže vyřešila, ale také naši školu reprezentovala v kole okresním. Kristýnka Kočičková z  8. třídy se stala úspěšnou řešitelkou okresního kola. Gratulujeme jí.

Pythagoriády - další soutěže, kterou jsme letos  zorganizovali, se účastnili všichni žáci 6.-9.ročníku. Žáci vyřešili za 60 minut 15 příkladů. V 6.ročníku byla nejúspěšnější Daniela Kočičková a Jan Sysel, v 7.ročníku Klára Šimčáková a Martin Hájek, v 8.ročníku Kristýna Kočičková a v  9. ročníku Alena Prokešová, Eva Trvajová a Ondřej Býček.  Na postup do okresního kola dosáhli pouze žáci 8. a 9. ročníku, ale vzhledem k tomu, že se termín okresního kola překrýval s termínem výletu do Anglie, tak naše škola zůstala bez reprezentace.

Poslední  soutěží, která probíhá vždy v jeden den ve všech základních i středních školách v celé republice, je Matematický klokan. Této soutěže se opět zúčastnili všichni žáci druhého stupně ve dvou kategoriích. V kategorii Benjamín pro 6. a 7. ročník se nejlepším řešitelem stala Bianka Vozárová a v kategorii Kadet pro  8. a 9. ročník Eva Trvajová.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a přejeme v dalším studiu hodně nejen matematických úspěchů.

Mgr. Jandásková Vlasta, Mgr. Adamíková Soňa