Ranní družina

RANNÍ DRUŽINA (DĚTSKÝ KLUB)

Vážení rodiče,

od 2. 9. 2022 do 22. 12. 2022 bude opět ve spolupráci s obcí Babice zřízená ranní družina (dětský klub), který zajistí péči o děti 1. stupně v době před začátkem vyučování od 6:30 do 8:00. Dětský klub bude fungovat v prostorách školní družiny.


Pro zařazení dítěte do ranní družiny (dětského klubu) je nutné odevzdat na obecní úřad v Babicích do 5. 9. 2022

nebo při pozdějším začátku docházky nejpozději 2 pracovní dny předem:

  • přihlášku
  • potvrzení o postavení na trhu práce – oba rodiče
  • monitorovací list podpořené osoby


Potvrzení o zaměstnání musí být platné po celou dobu, kdy vaše dítě dochází do ranní družiny. Potvrzení o zaměstnání nemusíte dokládat, pokud jste ho dokládali v minulém školním roce nebo na některý letošní přívesnický tábor v Babicích a nedošlo ke změně vaší pracovní smlouvy.


Formulář potvrzení, přihláška a monitorovací list jsou ke stažení na webu obce Babice http://www.babice.eu v části

Obec/Školství/Dětský klub a přívesnické tábory.

http://www.babice.eu/skolstvi/detsky-klub-a-privesnicke-tabory .


V případě nejasností kontaktujte místostarostku obce Miroslavu Maňáskovou, email mistostarosta@babice.eu,

tel. 723 556 432.