6. třída

Vážení rodiče,

jak jste již zjistili, pokračujeme v distanční výuce do odvolání. Dochází k malé změně v rozvrhu, žáci mají anglický jazyk přesunutý ze středy, popřípadě čtvrtka, na pátek. S touto skutečností byli seznámeni vyučující, Mgr. Pavlicovou.

Mgr. S. Adamíková


Vážení rodiče, 

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situace v naší zemi a ke zhoršujícím se číslům v PES, nařídila vláda školám přejít na distanční výuku s výjimkou 1. a 2. ročníků ZŠ.

Obracím se na Vás proto s informacemi o organizaci výuky v prvním lednovém týdnu nového roku, tedy od 4. 1. 2020. Výuka bude probíhat distanční formou, to znamená, že opět budou online hodiny podle rozvrhu a žáci budou dostávat práci zadanou od vyučujících daných předmětů přes Google učebnu. 

Rozvrh online hodin 6. třídy obou skupin přikládám, je stejný, drobné změny byly již v listopadu.

Připomínám, že distanční výuka je pro žáky povinná! Nepřítomnost na online hodinách musí mít vždy řádně omluvena. V době distanční výuky e-mailem třídnímu z adresy rodiče, pokud to situace vyžaduje, omluvu je možné směřovat i na vyučujícího daného předmětu. Po příchodu do školy musí být omluvenka také zanesena v žákovské knížce s datem absence a hodinou či hodinami, včetně důvodu neúčasti na online výuce. 

V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat.

O způsobu výuky při změně epidemiologické situace vás budeme informovat prostřednictvím stránek školy. V případě náhlých a podstatných změn i formou e-mailu. Prosím tedy o sledování těchto komunikačních kanálů. 

Mgr. S. Adamíková