2. třídaRozvrh hodin - 2. třída - 2019/2020 - Mgr. Jitka Schmuttermeierová


8.00 - 8.458.55 - 9.40 9.55 - 10.4010.50 - 11.3511.45 - 12.30
PondělíČJMPrvČJ
ÚterýMČJČJVvVV
StředaČJMPrvČJ
ČtvrtekMČJTVČJ
PátekČJMTVHV
30. 3.  2020  Milí rodiče a žáci druháčci! Doufám, že jste zadané učivo zvládli bez problémů. Pokud  vzniknou z Vaší strany dotazy  nebo nebudete něčemu rozumět, prosím, abyste mi dali vědět. Zatím je vše víceméně opakování nebo prohloubené opakování již dříve probraného učiva, tak předpokládám, že to pro vás není těžké. Zadané učivo je opět na dobu 1 týdne, a to od 30.3. do 3. 4. 2020, Přeji vám všem slunečné jarní dny, optimismus a pevné zdravíčko. Vřele zdraví Vaše TU. 


__________________________________________________________________

ČESKÝ JAZYK

30.3. - 3.4. 2020

PS  - na str. 68 cv. 3 ( jenom dopište slabiky, slova nevybarvujte: kotě, něco, děda, jeskyně, štětec, naděje, stěna, mládě, hněvat, děsit, těsný, jehně, tělo, sněžit, děj, děs, těšit, koně, děti, těsto, někdo, štěně, sněm, koště, tělo ).                                       

Učebnice Češtiny 2 - na str. 61 přečíst PAMATUJ. Přečíst také deník (psacím písmem nahoře na stránce) a při tom si zopakovat psaní vět, vlastních jmen,  příjmení, zeměpisných názvů ( města, řeky, státy...) a jiných názvů s velkým písmenem na začátku, zaměřit se také na psaní slabik bě, pě, vě, mě. Napsat do malého sešitu cv. 3 dole na str. 61 ( silný x slabý; slabě; ošklivý x pěkný; pěkně; černý x světlý; světle; chytrý x hloupý; hloupě ). Na str. 62 cv. 4 do malého sešitu ( koloběžka, medvěd, hrábě, pěst, měsíc, teploměr, květák, hříbě, pětka, náměstí, věnec, zpěv ). 

PS - na str. 69 cv. 1 ( holoubě, bělásek, bělidlo, bělouš, bědovat, hříbě, běhat; věda, věnec, věno, vědec, věrný, větev, hravě; doupě, pěnkava, pěšky, pěsti, pěvec, pěna, pětka; měšťan, měsíc, měna, měšec, město, měď, měřidlo ), cv. 2 ( pěnkava - b, koloběžka - ě, vědec - l, poupě - i, světlo - d, město - l, čaj - o ), cv. 3 ( hrábě = zahradnické nářadí, hrabě = šlechtický titul jako např. baron; světlá = bílá; světla = světelná zařízení; . Na str. 70 cv. 4 ( medvěd, měsíc, hvězda, pět, pěst, devět ), cv. 5 ( Je pěkně. Věrka spěchá domů, aby stihla uvít mámě pěkný květinový věnec. Běží úzkou pěšinou až domů. Maminka přijde z ranní směny v pět hodin. Má dneska svátek. Jmenuje se Květa. Věrka se těší, až se na ni maminka usměje. ), cv. 6 ( Země, svět, holoubě, zpěvák, běžný, pěkný, Věra, úspěch, směna, naběračka, věrný, krůpěj = kapka, odměna, běžet, věštit, mělčina ), jen dopsat slabiky do slov, nepsat slova do tabulky; cv. 7 ( v domě, na stromě, v hrobě, na hlavě, na houbě, na ostrově, po stopě, na stropě, při potopě ).

Na str. 117 v učebnici Čeština 2 můžete napsat s dětmi diktát  č. 23 do malého sešitu. 


Písanka:  str. 16 ( nepsat věty, jen slovní spojení: velký mrak, dětský prak, černý frak, hodný drak, bystrý zrak; nebo napsat básničku: Rozzlobil se velký mrak, drakovi vzal dětský prak, natrhl mu černý frak, věřte mu, má bystrý zrak!  ),  str. 17. 


Čítanka: (  čtení můžete rozdělit na polovinu strany za den ) Na str. 68 - 69 přečíst text "Jak učili lítat ptáčata". 

Podtrhávání na str. 68 a 69 je dobrovolné, ale myslím, že alespoň polovinu z toho by mohly děti zvládnout

Na str. 68 podtrhnout v textu  perem správné odpovědi: název roční doby ( jaro ); slovo citově zabarvené - hanlivé ke slovu spadnout ( žuchnout ); slovo citově zabarvené - lichotivé ke slovu větry ( větříčky ); slovo souznačné, synonymum ke slovu mláďátkům ( holátkům ); synonymum ke slovu zábavu ( legraci ); synonymum ke slovu obr, silák, velikán ( hromotluk ); co vyrábí Dělbuch ( bouchací kuličky ); co dělá rád - dětem ( děsí je ), prvňáčkům ( nastavuje nohu ), kočkám ( přivazuje za ocásky roští ), holkám ( hází do vlasů kudlibabky ); co je květ lopuchu = https://cs.wikipedia.org/wiki/Lopuch_větší  ( kudlibabka ); kdo se nebojí Dělbucha ( Jajda ); synonymum ke slovu šašci, směšně si počínající lidé ( tajtrlíci ).

Na str. 69 podtrhnout v textu perem správné odpovědi: souřadné slovo ke slovům buk, lípa, bříza, topol, javor, olše  ( dub ); kam odfoukl Vichura Dělbucha ( k lesu ); kam odfoukl Dělbucha Radovánek  ( nad potok ); synonymum ke slovu rána, výbuch, rozbuška ( Dělbuch ); synonymum ke slovu koště ( pometlo ); co dělali malí ptáčci když Dělbucha podebral vítr a vynesl ho nad koruny stromů ( smáli se ); díval se udiveně, překvapeně ( oči mu lezly z důlků ); nespisovné slovo  slovo s významem  míč, ( mičuda ); název jarní kytky ( pampelišek ).

Naši pěvci: https://www.youtube.com/watch?v=2DZFc1MG05I

Ústní úkoly k textu ( jsou dobrovolné ): vyjmenuj roční doby ( jaro, léto, podzim, zima ); vyjmenuj jarní měsíce ( březen, duben, květen ); ptáci, kteří se k nám na jaře vracejí z teplých krajin jsou ( vlaštovka, jiřička, čáp, kukačka, špaček, husa divoká  ); stálí ptáci jsou ( pěnkava, sýkora, kos, vrabec, straka, bažant ); listnaté stromy jsou ( dub, buk, javor, topol, bříza, lípa, olše ), jehličnaté stromy jsou ( smrk, jedle, borovice, modřín ); když  budu ubližovat pro svoji zábavu slabším, budou se pak děti se mnou kamarádit ?                 ( nebudou, protože se mě budou bát ); zachovala se Jajda správně, když nešla s Dělbuchem plašit ryby?      ( ano, bavilo ji  dělat na rozdíl od Dělbucha hezké věci - pozorovala raději ptáčky, jak poletují                  vzduchem ); cítil se Dělbuch dobře poté, co ho větrní kluci potrestali? ( ne, klepal se po celém těle a  už se mu nechtělo plašit ryby ); co myslíte, platí  přísloví: "co sám nerad, nečiň jinému" ? ( ano, důkazem je, že Dělbuch si rozmyslel házet bouchacími kuličkami a plašit ryby a odešel ).


Úkoly pod textem na str. 69: ( Větrní kluci Radovánek a Vichura měli kamarádku Jajdu. Potrestali Dělbucha, který rád ubližoval slabším ).
MATEMATIKA

30. 3. - 3. 4. 2020

PS Matematika 2. díl str. 24 cv. 1 ( 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 ), naučit se násobky 6 nazpaměť; cv. 2, cv. 3 ( obtáhnout čárku a napsat pod ni číslo ); cv. 4 ( vybarvené květy s čísly 42, 36, 12, 48, 18, 6 ); cv. 5 ( 48, 42, 36, 18, 12, 6 ), ( 0, 24, 30, 56, 60 ); cv. 6.

PS Matematika 2. díl str. 25 cv. 7 ( žlutý šátek, červený šátek, zelený šátek, modrý šátek, růžový šátek ), cv. 8 ( celkem 6 slunéček, na 1 slunéčku 7 teček, celkem 42 teček; výpočet: 6 . 7. = 42; Slunéčka mají dohromady 42 teček. ), cv. 9 ( čarou spojit příklady s výsledky: START, 4 . 6 = 24, 6 . 6 = 36, 10 . 6 = 60,   8 . 6 = 48, 5 . 6 = 30, 9 . 6 = 54, 7 . 6 = 42, CÍL ), cv. 10 ( činitel . činitel = součin; dělenec : dělitel = podíl ), cv. 11 ( Davidův had 4 kostky, Agátin had  6 krát více kostek než Davidův had, Agátin had 24 kostek; výpočet: 6 . 4 = 24; Agáta poskládala svého hada z 24 kostek. ), cv. 12 ( čísla mohou děti házet kostkou ze hry "Člověče, nezlob se!" nebo si je vymyslet, a to od 1 do 10 ).

PS Matematika 2. díl str. 49  - shodné úsečky jsou úsečky se stejnou délkou ( úsečka je přímá čára, která je ohraničená 2 body; dá se změřit - postup měření úsečky si mohou děti zopakovat v PS - 1. díl Matematiky, vzadu  ); cv. 1 odhad délek barevných pastelek ( dopsat do okének jen znaky větší a menší ); cv. 2 ( v tomto cvičení mohou žáci jen perem zakroužkovat  to, co je   delší ); cv. 3 ( I AB I = 2 cm 3 mm; I CD I = 8 cm; I IJ I = 6 cm 7 mm; I GH I = 5 cm   5 mm; I LM I = 3 cm; I MN I = 3 cm, 1 mm; I NO I = 3 cm; I OP I = 3 cm; I PL I = 3 cm 1 mm ); cv. 4 ( zapsat znaky rovnosti a nerovnosti a přečíst informaci v zeleném rámečku o shodných = stejně dlouhých úsečkách: I IJ I je větší než I GH I; I MN I je větší než I NO I; I AB I je menší než I IJ I; I NO I = I OP I; I GH I je menší než I CD I; I PL I je větší než I LM i; I MN I = I PL I; I NO I je menší než I IJ I; I OP I = I LM I ; cv. 5 ( zapsat pomocí znaku shodnosti, které úsečky ze cv. 4 jsou shodné : jsou to I OP I a I LM I;  I OP I a I NO I ). 


Hravý početník 2. díl - libovolné sloupečky na straně 14.


PRVOUKA

30. 3. - 3. 4. 2020


Učebnice str. 46  a 47 -  Jaro v lese a u vody; přečíst text. Všimněte, si děti, co se děje v přírodě zjara           ( příroda se probouzí,  vše se zelená, na stromech a keřích rostou nové listy, vylétají včely, rozkvétají první jarní květiny, můžeme uvidět  mláďata různých živočichů ). Prohlédněte si obrázek na str. 46 a 47 a zopakujte si názvy květin, keřů, stromů a živočichů ( zopakujte si názvy samce, samice a mláděte některých lesních savců: jelen - laň - kolouch; srnec - srnka - srnče; kanec - bachyně - sele ).

Rčení na str. 46 - " na svatého Jiří vylézají z děr hadi a štíři" patří k dalším, jako je např. "na svatého Jiří rodí se jaro", " hřmí-li před Jiřím, bude sníh po něm", " na svatého Jiří vlaštovky už víří", " svatý Jiří zelení hýří". Svatý Jiří - důstojník římských legií, který byl pro svou víru popraven. Bývá zobrazován jako rytíř, který probodává draka kopím. Legenda o sv. Jiřím se podobá pohádce o Bajajovi. 

Pranostiky ( pranostika je rčení, které na základě dlouhodobých zkušeností dává do souvislostí určité jevy počasí a roční dobu ) na duben: "mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň" , " je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší", " v dubnu hrom -  nebojí se mrazu strom". PS str. 49 cv. 1 ( Na jaře se ze zimního spánku probouzejí jezevci, medvědi, ježci, krtci a netopýři. Rodí se a líhnou mláďata a ptáčata. ); cv. 2 ( jelen, laň, kolouch ); cv. 3 ( vystříhnout 7 obrázků v řadě dole na straně a nalepit je podle výsledků příkladů na rubu obrázků str. 50: 5 . 5 = 25 - káně, 9 . 2 = 18 - vrba jíva - "kočičky", 4 . 3 = 12 - jelen lesní; laň s kolouchem, 6 . 4 = 24 - prase divoké; bachyně se selaty, 9 . 4 = 36 - sněženka, 8 . 4 = 32 - ještěrka, 7 . 3 = 21 - sasanka ).

PS str. 50 cv. 1 ( Ve vodě nebo u body se rozmnožují šídla, vážky, skokani, ropuchy, pstruzi, úhoři, kapři, štiky, mloci, raci, čolci, labutě, kachny. Za potravou k vodě přilétají volavky, čápi, divoké husy. ), cv. 2            ( vystříhnout  dalších 7 obrázků v předposlední řadě dole na straně a nalepit je podle výsledků příkladů na rubu obrázků str. 49: 27 : 3 = 9 - čáp bílý, 10 : 5 = 2 - kosatec, 16 : 4 = 4 - skokan, 24 : 3 = 8 - mlok,        15 : 3 = 5 - rak, 3 : 3 = 1 -  čolek, 18 : 3 = 6 - blatouch ). 


                    

Aktuality

Žádné aktuality k zobrazení