Zaměstnanci

Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci ZŠ Babice

Vedení školy

Vyučující

 • Mgr. Soňa Adamíková - školní zdravotník, učitelka                                                                      adamikova@zsbabice.cz
 • Mgr. Pavlína Drábková - učitelka
  drabkova@zsbabice.cz
 • Mgr. Marta Eibensteinerová - školní metodik prevence, učitelka
  eibensteinerova@zsbabice.cz
 • Mgr. Marta Gablasová –  školní zdravotník, učitelka
  gablasova@zsbabice.cz
 • Mgr. Adéla Soukupová - učitelka

         soukupova@zsbabice.cz

 • Mgr. Vlasta Jandásková – výchovný poradce, volba povolání, učitelka
  jandaskova@zsbabice.cz        
 • Mgr. Iveta Miklová –  ICT koordinátor, ŠVP koordinátor, učitelka   
 • miklova@zsbabice.cz
 • Mgr. Anna Pavlicová - učitelka                                                                                          pavlicova@zsbabice.cz
 • Mgr. Miroslav Sečen - učitel
  secen@zsbabice.cz
 • Mgr. Jitka Schmuttermeierová - učitelka
  schmuttermeierova@zsbabice.cz
 • Ing. Michaela Šimoníková - učitelka  

         simonikova@zsbabice.cz  

 • Mgr. Eva Vaculíková - učitelka  

         vaculikova@zsbabice.cz  

 • Mgr. Štěpánka Gottwaldová - učitelka  

          gottwaldova@zsbabice.cz

 • Bc. Eva Botlíková – asistentka pedagoga

         botlikova@zsbabice.cz

 • Mgr. Tereza Kaštánková -  asistentka pedagoga, speciální pedagog

         kastankova@zsbabice.cz

 • Ing. Markéta Taláková - asistentka pedagoga

          talakova@zsbabice.cz

 • Bc. Michaela Kotasová - asistentka pedagoga

          kotasova@zsbabice.cz

 • Barbora Dobešová, DiS - asistentka pedagoga 

          dobesova@zsbabice.cz


Vychovatelky školní družiny

 • Jarmila Rochovanská - vedoucí vychovatelka a vychovatelka 1. oddělení ŠD rochovanska@zsbabice.cz
 • Bc. Eva Botlíková - vychovatelka 2. oddělení ŠD                                                         botlikova@zsbabice.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správní zaměstnanci

 • Jarmila Kraváčková – účetní, hospodářka
 • Petr Tomaštík – školník, technický pracovník

Úklid

 • Bohdana Mahdalíková - uklízečka
 • Monika Zelinková - uklízečka

Zaměstnanci školní jídelny

 • Olga Petrášková  - vedoucí školní jídelny
 • Marie Kraváčková - hlavní kuchařka
 • Markéta Vykoukalová - kuchařka
 • Milada Kraváčková - pomocná kuchařka