Zaměstnanci

Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci ZŠ Babice

Vedení školy

Vyučující

 • Mgr. Soňa Adamíková - školní zdravotník, učitelka                                                                      adamikova@zsbabice.cz
 • Mgr. Pavlína Drábková - učitelka
  drabkova@zsbabice.cz
 • Mgr. Marta Eibensteinerová - školní metodik prevence, učitelka
  eibensteinerova@zsbabice.cz
 • Mgr. Marta Gablasová –  školní zdravotník, učitelka
  gablasova@zsbabice.cz
 • Mgr. Blanka Horníčková - učitelka

         hornickova@zsbabice.cz

 • Mgr. Vlasta Jandásková – výchovný poradce, volba povolání, učitelka
  jandaskova@zsbabice.cz        
 • Mgr. Iveta Miklová –  ICT, učitelka

         miklova@zsbabice.cz

 • Mgr. Anna Pavlicová - učitelka                                                                                          pavlicova@zsbabice.cz
 • PhDr. Rudolf Poštulka - učitel

         postulka@zsbabice.cz

         simonikova@zsbabice.cz  

 • Mgr. Petra Pešková - učitelka  

        peskova@zsbabice.cz

 • Bc. Eva Botlíková – asistentka pedagoga

Vychovatelky školní družiny

 • Jarmila Rochovanská - vedoucí vychovatelka a vychovatelka 1. oddělení ŠD
 • Bc. Eva Botlíková - vychovatelka 2. oddělení ŠD

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správní zaměstnanci

 • Jarmila Kraváčková – účetní, hospodářka
 • Vladislav Juráň – školník, technický pracovník

Úklid

 • Bohdana Mahdalíková
 • Monika Zelinková

Zaměstnanci školní jídelny

 • Olga Petrášková  - vedoucí školní jídelny
 • Marie Kraváčková
 • Ludmila Řezníčková
 • Milada Kraváčková