SRPŠ

Složení SRPŠ pro rok 2023/2024

Vlasta Kartusková, předsedkyně - vlasta.kravackova@seznam.cz

Petra Válková, místopředsedkyně

Jarmila Vlachynská, pokladní 

Výdaje za školní roky 2020 - 2023

Čerpání finančního daru od SRPŠ

Smlouva na Kč 150 000,-

 • 2020  - 50 000,- Kč
 • 2022 - 20 000,- Kč
 • 2021 - 20 000,- Kč
 • 2023 _ 50 000,- Kč

Obdrželi jsme 140 000,- Kč
Čerpání:

 • 05/2022 -14 040,- Kč  -výukový program na pobytu v CEV žáci 8. tř.
 • 06/2022 - 7 503,- Kč - doprava škola v přírodě I. Stupeň (spoluúčast žáci)
 • 06/2022 - 7 659,- Kč - doprava exkurze Dalešice (spoluúčast žáci)
 • 09/2022 - 11 000,- Kč - program adaptační pobyt žáci 6.tř.
 • 10/2022 - 11 500,-  Kč - výukový program na pobytu v CEV žáci 8.tř.
 • 12/2022 - 2 014,- Kč - doprava Brno (spoluúčast žáci)
 • 01/2023 - 4 620,- Kč - doprava divadlo UH II. stupeň (spoluúčast žáci)
 • 01/2023 - 3 838,- Kč - doprava lyž. Kurz žáci 7.tř. (spoluúčast žáci)
 • 03/2023 - 3 210,- Kč - doprava divadlo UH I. Stupeň (spoluúčast žáci)
 • 05/2023 - 5 660,- Kč - doprava Bojkovice – turnaj (spoluúčast žáci)
 • 05/2023 - 1 890,- Kč - doprava divadlo Zlín kroužek spol. výchovy (spoluúčast žáci)
 • 06/2023 - 980,- Kč - doprava výlet I.stupeň (spoluúčast žáci)
 • 06/2023 - 732,70,- Kč -  doprava exkurze Dukovany ( spoluúčast žáci)
 • 09/2023 - 13 500,- Kč - výukový program na adaptačním pobytu žáci 6.tř

Čerpání celkem - 88 146,70 Kč
Zůstatek k 30.09.2023  - 51 853,30 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2023 - 111 853,30 Kč                                                

Výdaje za školní rok 2017/2018

Příjmy


Příspěvky38 000,-
Ples SRPŠ34 734,-
Celkem72 734,-

Výdaje


Dárky pro prvňáčky1 896,-
Adaptační pobyt žáků 6. třídy3 725,-
Dopravné žáků I. st. - Městské divadlo Zlín9 438,-
Dopravné žáků II. st. - Slovácké divadlo Uherské Hradiště6 400,-
Dopravné na lyžařský kurz žáků VII.třídy10 589,-
Dopravné žáků IX třídy - Osvětim, Krakov2 030,-
Dopravné žáků VI.A VII. ročníku Brno - Planetárium2 000,-
Ekopobyt Rychta VIII. třídy Rychta Krásensko3 148,- 
Keramický kroužek2 000,-
Celkem44 499,- Kč

Příjmy a výdaje za školní rok 2016/2017

Příjmy

 • Příspěvky    -                                                                   29 800,-
 • Ples SRPŠ -                                                                   27 699,-                                              
                                                                                                                                                                      Celkem -                                                                        57 499,-

Výdaje

 • Dárky pro prvňáčky -                                                         1 616,-
 • Dopravné žáků I. st. - Městské divadlo Zlín -                      11 237,-
 • Dopravné žáků II. st. - Slovácké divadlo Uherské Hradiště     6 400,-
 • Dopravné na lyžařský kurz žáků VII.třídy -                10 589,-

 • Dopravné žáků IX třídy - Osvětim, Krakov -                 2 030,-

 • Dopravné žáků VI.A VII. ročníku Brno - Planetárium               2 000,-

 • Dopravné Dolní Vítkovice II.st.                                             4 000.-
 • Škola v přírodě (program)                                                  15 000,-
 • Zakoupení 5 ks nových lyží                                                15 000,-

        Celkem                                                                67 872,- Kč