Kroužky

Zájmové kroužky při ZŠ Babice ve školním roce 2023 / 2024

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PŘI ZŠ BABICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

ŠKOLNÍ KLUB

TŘÍDA

KDY

VEDOUCÍ KROUŽKU

DIVADELNÍ KROUŽEK

1. tř. – 4. tř.

čtvrtek

4x za rok

Mgr. P. Drábková,

Mgr. M. Gablasová,

Mgr. I. Miklová

Turistický kroužek9. tř.

pátek/sobota

4x za I. pololetí

Mgr. M. Eibensteinerová

KROUŽEK SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

6. tř. – 9. tř.

4x za rok

Mgr. M. Eibensteinerová,

Ing arch. L. Mlčáková,

p. J . Kraváčková


TANEČNÍ KROUŽEK

 9. tř.

pondělí 

13:30 – 15:00

(1. pololetí)

Mgr. S. Adamíková

Mgr.  . Adamíková

Při ZŠ Babice pracuje:

  • ZUŠ RUDOLFA FIRKUŠNÉHO NAPAJEDLA – výtvarný a hudební obor
  • DDM NAPAJEDLA - pěvecký kroužek Šrumec