Kroužky

Zájmové kroužky při ZŠ Babice ve školním roce 2019 / 2020

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PŘI ZŠ BABICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

ŠKOLNÍ KLUB

TŘÍDA

KDY

VEDOUCÍ KROUŽKU

DIVADELNÍ KROUŽEK

1. tř. – 4. tř.

čtvrtek

4x za rok

Mgr. P. Drábková,

Mgr. M. Gablasová,

Mgr. I. Miklová

KERAMICKÝ KROUŽEK

1.tř. – 6. tř.

úterý

12:00 - 15:00

Mgr. J. Schmuttermeierová

DRAMATICKÝ KROUŽEK

3.tř. – 5. tř.

pondělí

13:00 - 14:00

Mgr. Blanka Vranková

KROUŽEK SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

6. tř. – 9. tř.

4x za rok

Mgr. M. Eibensteinerová,

Ing arch. L. Mlčáková,

p. J . Kraváčková

PSANÍ VŠEMI DESETI

5. tř. 

pátek

7:00 - 8:00


Mgr. I. Miklová


SPORTOVNÍ KROUŽEK

5. tř.

úterý

13:00 – 14:00

Mgr. I. Miklová


TANEČNÍ KROUŽEK

 9. tř.

pondělí 

13:30 – 15:00

Mgr. S. Adamíková,

Mgr.art. J. Adamíková,

Mgr. M. Gablasová

Při ZŠ Babice pracuje:

  • ZUŠ RUDOLFA FIRKUŠNÉHO NAPAJEDLA – výtvarný a hudební obor
  • STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU RADOST ZLÍN – angličtina pro 1. a 2. třídu
  • DDM NAPAJEDLA - pěvecký kroužek Šrumec
  • STŘEDNÍ ŠKOLA MESIT O.P.S. - programování robotů