Kroužky

Zájmové kroužky při ZŠ Babice ve školním roce 2022 / 2023

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PŘI ZŠ BABICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

ŠKOLNÍ KLUB

TŘÍDA

KDY

VEDOUCÍ KROUŽKU

DIVADELNÍ KROUŽEK

1. tř. – 4. tř.

čtvrtek

4x za rok

Mgr. P. Drábková,

Mgr. M. Gablasová,

Mgr. I. Miklová

Turistický kroužek5. tř.
Mgr. I. Miklová
Badatelský kroužek4. - 6. tř.
Mgr. Š. Gottwaldová

KROUŽEK SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

6. tř. – 9. tř.

4x za rok

Mgr. M. Eibensteinerová,

Ing arch. L. Mlčáková,

p. J . Kraváčková


TANEČNÍ KROUŽEK

 9. tř.

pondělí 

13:30 – 15:00

Mgr. A. Pavlicová,

Mgr. Š. Gottwaldová,

D. Voráč

Při ZŠ Babice pracuje:

  • ZUŠ RUDOLFA FIRKUŠNÉHO NAPAJEDLA – výtvarný a hudební obor
  • DDM NAPAJEDLA - pěvecký kroužek Šrumec