Zhodnocení

Naše škola dlouhodobě realizuje komplexní program prevence sociálně nežádoucích jevů, který je určen pro žáky, jejich rodiče a pedagogické a nepedagogické pracovníky školy.

Oblast prevence byla realizována celým pedagogickým sborem a dalšími institucemi. Celou činnost v této oblasti koordinuje metodička školy Mgr. Marta Eibensteinerová. Ta také poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc učitelům, zajišťuje odbornou pomoc žákům, konzultuje s nimi jejich problémy, reaguje na podněty ze Schránky důvěry a Ouška.

V loňském školním roce se prevence zaměřila převážně na zdravý životní styl našich žáků. Též jsme pokračovali v zaměření na vztahy mezi lidmi, mezigenerační vztah, na prohlubování solidarity dětí s nemocnými a hendikepovanými lidmi, lidmi se sociálně slabších skupin a rozvojových zemí. V rámci specifické prevence proběhlo na škole rámci preventivního programu mnoho akcí:

Přednášky PPP Uherské Hradiště

Pan Oldřich Kratochvíl, okresní metodik prevence, 1. června navštívil naši školu, aby obeznámil žáky 8. a 9. třídy se styly učení a jejich praktickým využitím a také se svou besedou pro žáky

5. třídy Normální je nekouřit. Spolupráce hlavně z osmou třídou byla natolik úspěšná, že žáci i pan Kratochvíl si vyžádali další pokračování tohoto semináře v deváté třídě.

Poradna pro ženy a dívky Zlín

S poradnou spolupracujeme již mnoho let a vždy jsme byli s její prací velmi spokojeni. Bohužel kvůli financování tato organizace zanikla a my jen velmi těžko budeme hledat náhradu.

Realizované besedy:  Táta, máma a já kamarádi maňásci si s dětmi 2. třídy vyprávěli o rodině, děti společně vytvářely seznam dětských trápení a hledají člověka, který by jim pomohl.

Jak jsme přišli na svět - tato beseda přiměřenou formou odpovídá dětem 3. třídy na otázku: Jak jsme přišli na svět

Nechej mne, ne to nechci - žáci 4. třídy měli možnost ventilovat své obavy, mluvili o místech, kde se bojí a kde se cítí bezpečně. Na příkladech konkrétních modelových situací se osvojili metodu odmítání.

Dospívání - žáci 6. třídy byli rozděleni do dvou skupin (dívky/chlapci) a každá skupina se svou lektorkou mluvila o fyzických i psychických proměnách v dospívání.

Když je jídlo problém- beseda zaměřená na informovanost o problematice poruch příjmu potravy, jejich rozpoznání a případné pomoci. byla pro žáky 7.třídy.

Chodíme spolu -  8. třída- cílem této besedy  je si uvědomit vlastní zodpovědnost za sebe, své jednání a výběr partnera

Domácí násilí a  Láska a sexualita - besedy určené žákům 9. třídy, zaměřené na informace o lidské plodnosti, antikoncepci, těhotenství, prevenci HIV, uvědomění si pojmu domácí násilí, které může začít už v období známosti

Přednášky PPP Uherské Hradiště

Pan Oldřich Kratochvíl je okresním metodikem prevence, který vede několik přednášek pro žáky základních škol. K nám zavítal 28. února s programy o kouření (3. třída) a domácím násilí (8. třída). V květnu přijede obeznámit žáky 8. a 9. třídy se styly učení.

Správná volba

V rámci projektu „Správná volba“ pořádá na Slovácku pan Pavel Pakosta již 10 let přednášky na téma: holocaust a extremismus a kyberšikana. Vede při nich  interaktivním způsobem mladé posluchače ke vzájemné úctě, respektu, ohleduplnosti a k boji proti lhostejnosti. V naší škole přednáší již několik let a je u žáků velice oblíbený

Holocaust a extremismus

Cílem přednášky bylo zvýšit u žáků  9. ročníku povědomí o závažnosti rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku, působit tak preventivně proti výskytu rizikového chování a extremismu ve společnosti. Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – byli studenti interaktivní formou seznámeni s praktickou podobou rasové diskriminace a byli vedeni k tomu, aby o ní samostatně uvažovali. Na tuto besedu pak navázala exkurze do Osvětimi a Krakova.

Kyberšikana

Žáci 6. třídy byli interaktivní formou seznámeni s „nemocí“ zvanou šikana nebo kyberšikana. Byli vedeni k budování kamarádských vztahů a nesobeckého jednání. Naučili se rozpoznávat nebezpečí zneužívání osobních dat, ale také jak se ubránit proti lidem, kteří skrze manipulaci ohrožují jejich zdraví.

Zdravá 5

V průběhu prosince a ledna se všichni naši žáci zúčastnili programů Škola Zdravé 5 a Párty se Zdravou 5.

Program Škola Zdravé 5 byl určen žákům 1. a 5. třídy. V první části je seznámil s 5 základními zásadami zdravého stravování, ve druhé pak přichystali zdravou svačinku, na které si sami pochutnali.

Žáci 7. a 8. třídy si v rámci programu Párty se Zdravou 5 opět v první části zopakovali zásady správného stravování, potom ve skupinkách připravili studené občerstvení o 5 chodech. Na závěr také své výtvory společně ochutnali. Všichni pěkně spolupracovali a zjistili, že i zdravé jídlo je dobré.

Na stránkách www.zdrava5.cz naleznete nejen recepty, které žáci zkoušeli, ale mnoho dalších nápadů do kuchyně.

Policie ČR

V březnu přijela do naší školy paní policistka Milena Šabatová, která se žáky 5. a 8. ročníkuprobírala následující témata:

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ

 V programu určeném pro páté ročníky dala žákům taková preventivní doporučení, aby se nestali obětí protiprávního jednání zejména v oblasti používání komunikačních prostředků. Mluvili tedy nebezpečích, která jsou spojená s používáním komunikačních prostředků (internet, mobil…).

TRESTNÁ ČINNOST MLÁDEŽE A PÁCHANÁ NA MLÁDEŽI

Cílovou skupinou této besedy byli žáci 8. třídy. Tato hodina byla zaměřená na právní vědomí, žáci zjistili rozdíl mezi přestupkem a trestným činem včetně sankcí, seznámili se s nejčastějšími druhy protiprávního jednání mladých lidí a nejčastějšími druhy protiprávního jednání dospělých páchaných na dětech. Byli také seznámeni s legislativní úpravou týkající se alkoholu, cigaret a jiných návykových látek.

Na základě požadavku třídních učitelů okresní metodička prevence paní Grodová po celý školní rok pracovala se dvěma třídami, a to 7. a 8. třídou, kde společně hledali cestu v utužení a navození lepších vztahů ve třídě.

Ve škole také proběhl adaptační pobyt pro žáky 6. třídy na Hájence na Novém světe pod vedením instruktorů Alceda Vsetín, týdenní pobyt 8. třídy v CEV Rychta Krásensko. Pokračovala Adopce na dálku, na kterou jsme získali finance při Non shop day a prodejem  výrobků na Vánočních dílničkách.

Samozřejmostí je také práce v oblasti nespecifické prevence, jejíž náplní jsou všechny aktivity, které umožnují zdravý rozvoj každého žáka školy. Patří do ní všechny jednorázové akce, které proběhly během školního roku a jsou uvedené v této výroční zprávě.

Mgr. Marta Eibensteinerová, školní metodik prevence

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut cursus facilisis nibh eu imperdiet. Suspendisse ultricies ultricies orci. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam ac mauris luctus odio pretium bibendum. Phasellus consequat nunc congue dui ultrices sodales. Vestibulum tincidunt, neque in tristique varius, nisi libero convallis risus, a viverra erat leo in ante. Fusce condimentum, est non rhoncus interdum, elit augue fermentum magna, eu aliquam est purus vitae eros.

Aktuality

Exkurze žáků šestých tříd v Muzeu Babic

Exkurze žáků šestých tříd v Muzeu Babic

16. Říjen 2019
Žáci se seznamují s životem svých předků