Sdělení

Vážení rodiče, v rámci prevence se zaměřujeme zejména na oblast komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách a na zdravý životní styl.

I když se nám daří eliminovat příznaky šikany na naší škole, chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. Naše škola má vytvořený program proti šikanování, který je součástí preventivního programu školy. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření, nebo dokonce i jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Vaši informaci budeme brát vážně a situaci budeme řešit.

Děkujeme za Vaši podporu

Kontaktní adresa: Mgr. Anna Pavlicová pavlicova@zsbabice.cz

Individuální konzultace dle telefonické domluvy.

Schránka důvěry

Někdy je těžké svěřit se s problémem osobně. Pokud tomu tak je, mohou žáci (i rodiče) využívat schránku důvěry, která je umístěna v 1. patře školy. Děti  z 1. stupně mohou své vzkazy zanechat ve schránce pojmenované Ouško, kterou naleznete v přízemí školy. Školní metodik prevence tuto schránku pravidelně kontroluje.