Nová školní družina

Po prázdninách na děti čekalo velké překvapení v podobě nově zřízené školní družiny. Za tuto realizaci děkujeme panu řediteli Mgr. Pavlu Hubáčkovi a paní starostce Mgr. Martině Horňákové.

                                                                                                                                   vychovatelky ŠD