Zápisový lístek


Zápisový lístek slouží k potvrzení nástupu na střední školu, na kterou byl žák přijat.

Žák obdrží jeden zápisový lístek spolu s pololetním vysvědčením. V případě ztráty nebo poškození  zápisového lístku  musí zákonný zástupce písemně s čestným prohlášením požádat základní školu o vydání duplikátu

Vyplňuje se a odevzdává až po zveřejnění rozhodnutí ředitele střední školy o přijetí do 10 pracovních dní od zveřejnění tohoto rozhodnutí.

Může se použít jen jednou s výjimkou dodatečného přijetí na odvolání. Pak je možné zápisový lístek odebrat ze  střední školy, kam se žák zapsal a přenést  ho na střední školu, na kterou byl žák přijat na odvolání.