Termíny konání jednotné přijímací zkoušky na střední školy

Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát

        (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů).

1. termín:

       čtvrtek 13. 4. 2023  na škole uvedené v přihlášce na  prvním místě                                  

2. termín :

         pátek  14. 4. 2023 na škole uvedené v přihlášce na  druhém místě

Náhradní termín (všechny obory vzdělání)

    1. termín: 10. května 2023

    2. termín: 11. května 2023