Přijímací zkoušky


Přijímací zkoušky se konají do  všech čtyřletých studijních oborů zakončených  maturitní zkouškou.

 • Ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázií se sportovní přípravou) se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP ZV (zadání, distribuci, zpracování a hodnocení testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání).
 •  Jednotná přijímací zkouška se netýká:
   • oborů s talentovou zkouškou skupiny „82“;
   • zkráceného studia.
 • Ředitel střední školy je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. První kolo vyhlašuje do 31. ledna. Pro jednotlivá kola stanoví jednotná kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.
 • Může být stanovena rovněž školní přijímací zkouška.
 • Zveřejnění kritérií  a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů naleznete na webových stránkách školy:

           do 31. 1. 2023;

          do 31. 10. 2022 (obory s talentovou zkouškou).

Termíny jednotných přijímacích zkoušek

 • 1. termín: 14. dubna 2023 (4leté obory);

                             17. dubna 2023 (6letá a 8letá gymnázia).

 • 2. termín: 13. dubna 2022 (4leté obory, vč. NS);

                             18. dubna 2023 (6letá a 8letá gymnázia).

                                             

 • Náhradní termín (všechny obory vzdělání):

    1. termín: 10. května 2023;

    2. termín: 11. května 2023.Termíny školních přijímacích zkoušek  a talentových zkoušek

Školní přijímací zkoušky

 • maturitní obory - od 12. dubna do 28. dubna 2023;
 • ostatní obory - od 22. dubna do 30. dubna 2023.

Talentové zkoušky 

 • obory skupiny „82“ od 2. ledna do 15. ledna 2023;
 • Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do  5. února 2023 (+ JPZ);
 • konzervatoře od 15. ledna do 31. ledna 2023.


Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů).

 • v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí;
 • ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví:

   •    jen ze závažných důvodů (např. zdravotních);

   písemně se omluví do 3 dnů řediteli dané školy;

 •    přijímací zkoušku vykoná v náhradním termínu;
 •    náhradní termín JPZ stanovilo MŠMT:

                1. termín: 10. května 2023;

               2. termín: 11. května 2023;

 • náhradní termín školní přijímací zkoušky a talentové zkoušky stanoví ředitel školy.