Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se konají pouze do čtyřletých studijních oborů zakončených  maturitní zkouškou.

V letošním školním roce nejsou povinné jednotné přijímací zkoušky  z českého jazyka a matematiky společnosti Cermat, ředitel střední školy může uspořádat školní přijímací zkoušky, které se mohou konat distančním způsobem. Toto rozhodnutí musí být součástí jednotných kritérií pro přijímání, které střední škola zveřejní do 31.1.2021

V případě, že počet přihlášek je menší nebo roven  počtu předpokládaných  míst, může ředitel střední školy od přijímacích zkoušek úplně odstoupit. Tuto skutečnost oznámí do 8.3.2021

Kritéria přijímacího řízení včetně organizace přijímacích zkoušek naleznete na webových stránkách dané školy.

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou v pondělí 12.4. a  v úterý 13.4. 2021.

Pokud se žák ze závažných důvodů nemůže přijímací zkoušky zúčastnit, může se omluvit řediteli školy do třech dnů od termínu konání přijímací zkoušky.

Pokud budou souběžně i školní přijímací zkoušky, proběhnou v tyto dny odpoledne, s výjimkou školních přijímacích zkoušek konaných distančně ( u nich může být termín kdykoliv). Pokud budou jenom školní přijímací zkoušky, proběhnou v jiné dny.

Náhradní termín přijímacích zkoušek je 12.5. a 13.5. 2021


Každý žák, který podal přihlášku na čtyřletý studijní obor s maturitou, má možnost konat 2x jednotnou přijímací zkoušku.

  • Pokud se hlásí do dvou studijních oborů s maturitou, u kterých se bude konat jednotná přijímací zkouška, koná ve škole, kterou vedl na prvním místě jednotnou přijímací zkoušku v prvním termínu a ve škole, kterou uvedl na druhém místě, jednotnou přijímací zkoušku ve druhém termínu.
  • Pokud se hlásí do dvou studijních oborů s maturitou, z nichž u jednoho je předepsaná jednotná přijímací zkouška a u druhého pouze školní přijímací zkouška nebo není žádná přijímací zkouška, koná jednotné přijímací zkoušky v obou termínech na té škole, kde jsou povinné
  • Pokud se hlásí do jednoho studijního oboru s maturitou a druhého bez maturity, koná jednotné přijímací zkoušky v obou termínech na té škole, kde chce studovat maturitní obor

Do hodnocení přijímacích zkoušek se započítává  vždy lepší výsledek.