Každý žák má možnost podat dvě přihlášky na dvě střední školy nebo na dva studijní obory na jedné střední škole.

Každý žák obdrží jednu přihlášku s vyplněnými základnímu údaji ( ty zkontroluje) a vyplněnými známkami za 8.třídu a 1. pololetí 9.třídy.

Do přihlášky dopíše (viz vzor)

  • úplné názvy středních škol ( bez zkratek), na které se hlásí
  •  adresy středních škol
  •  kód studijního oboru
  • název studijního oboru

Vyplněnou přihlášku BEZ PODPISŮ RODIČE I ŽÁKA přinese do školy, kde ji vých. poradce zkontroluje, okopíruje,  p. ředitel orazítkuje a podepíše.

Kontrola přihlášek bude individuálně probíhat každou středu v únoru od 12:30 do 14:00 hod.

Žák  tak obdrží dva stejnopisy přihlášek , které podepíše rodič i žák , nechá potvrdit lékařem ( pokud to daná škola vyžaduje) a pošle doporučeně nebo doručí osobně proti potvrzení na danou střední školu do 1.3.2021.