Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.  

Nejčastěji se jako důvod odvolání uvádí, že všichni přijatí žáci neodevzdají zápisový lístek, tudíž se jejich místa uvolní a mohou být přijati žáci, kteří se umístili pod čarou.

Některé střední školy mají své formuláře pro odvolání.      ​​​​​​​